Taper man alltid penger på forbrukslån?

De fleste skjønner at forbrukslån er dyrt og ikke alltid en bra løsning, men det er tilfeller der alternativet er ennå dyrere og der det derfor er økonomisk lurt å ta opp et usikret lån, noe vi her skal se på.

Mye blir skrevet i media om kostnadene og ulempene ved forbrukslån, og mye er selvsagt sant, men samtidig får slike lån et kanskje noe ufortjent rykte, fordi enkelte får problemer med å betjene de høye renter og gebyrer på lånene. Faktum er at de aller fleste som tar opp forbrukslån er utmerket klar over kostnaden forbundet med dette, og de tar opp lånet fordi det er den beste løsningen for dem og situasjonen de er i.

Samfunnet vårt er basert på økonomisk vekst, og slik vekst vil i stor grad måtte skje ved at det stilles kreditt til rådighet for de som ønsker å gjøre nødvendige investeringer for å kunne tjene penger, og her har forbrukslån også en fortjent plass. Av og til er det slik at man trenger kapital for å kunne gjøre nødvendige investeringer, som vil føre til verdiskapning og inntekt, men man har ikke mulighet for å skaffe denne kapitalen gjennom rimeligere lån, og man må derfor ty til dyrere, usikrede låneformer, som forbrukslån. På tross av at slike lån koster mer, er det ikke nødvendigvis slik at det er dårlig økonomi i å ta opp lånet, så lenge vi antar at andre, rimeligere låneformer ikke er tilgjengelige.

I det etterfølgende tar vi for oss to tenkte scenarier for å illustrere poenget med at dyre forbrukslån i visse situasjoner faktisk kan være økonomisk lønnsomt. Les mer om lån her.

Oppussing av utleiedel i bolig

download

Har du en bolig med mulighet for å etablere en utleiedel, kan dette være en kjærkommen og skattefri ekstrainntekt hver måned, men det krever litt kapital for å få bygget om og få gjort hybelen i en slik stand at den oppfyller offentlige krav og blir attraktiv at leie. I de fleste tilfeller vil det være naturlig å finansiere en slik ombygging ved å øke boliglånet, men har du en belåningsgrad på eiendommen som er tett opp mot det maksimale, er det ikke sikkert at du får banken med på å låne deg ytterligere penger, med pant i boligen.

Hvis vi antar at du trenger 250.000kr. På nødvendige ombygninger og oppusning for å kunne leie ut hybelen og du kan nedbetale summen på fem år, så vil dette, ved en nominell rente på 12%, gi et omtrentlig månedlig avdrag på ca.6.500kr. Og en total kostnad på lånet på ca. 65.000kr. Skattefradraget er ikke innregnet her, så vi kan trekke 27% fra de 65.000kr. Og lånet koster derfor i praksis «bare»47.450kr. Hvis vi gjør et forsiktig anslag og antar at hybelen kan leies ut for 6.500kr. Per måned, betyr det med andre ord at du har dekket inn kostnadene ved å ta opp forbrukslånet på bare 8 måneder.

Det er naturlig å anta at etter at du har investert i ferdigstillelse av utleiedelen i boligen, så vil boligen stige i verdi. Dette vil igjen bety at belåningsgraden på boligen går ned, noe som kanskje åpner for at du i løpet av kort tid kan refinansiere forbruksgjelden med en økning i boliglånet og dermed redusere rentekostnadene ytterligere. Les mer om dette her

Finansiering av utdanning

finance-education

Et annet typisk eksempel på en situasjon der forbrukslån kan være lønnsomt, er for finansiering av utdanning. Vi tenker her ikke på fullfinansiering av en Mastergrad eller tilsvarende, men kortere kurs som ikke støttes gjennom Statens Lånekasse, men som umiddelbart vil kunne resultere i en høyere månedslønn. Det finnes en mengde sertifiseringer, korte kurs og videreutdanning innen de fleste bransjer, som gjør at man blir mer attraktiv for nåværende eller nye arbeidsgivere og gjennomføringen av slike kurs kan være et utmerket utgangspunkt for forhandling om økt lønn.

Rask nedbetaling øker avkastningen

De ovennevnte eksemplene er selvsagt tenkte, men viser allikevel at det er situasjoner der det å ta opp et forbrukslån for å investere pengene i fysiske eller immaterielle verdier, kan være lønnsomt, på tross av det høye kostnadsnivået på slike lån. En god tommelfingerregel når det gjelder forbrukslån er at hvis du dobler nedbetalingstiden, så dobles også kostnadene på lånet. Det vil med andre ord bety at jo raskere du greier å få nedbetalt lånet, desto bedre avkastning vil du få på investeringen din.